กองทัพบก ขอโทษประชาชนปม ‘ช่อง 5’ ยืนยันเป็นสื่อเพื่อสังคม

กองทัพบก ขอโทษประชาชนปม ‘ช่อง 5’ ยืนยันเป็นสื่อเพื่อสังคม

กองทัพบก ออกโรง ขอโทษประชาชน ปม ‘ช่อง 5’ รับเกิดความไม่เรียบร้อยในการจัดการข้อมูลข่าวสาร ยืนยันว่ายังเป็นสื่อสาธารณะเพื่อสังคมเช่นเดิม เพจเฟซบุ๊กของ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก ได้ล่อนประกาศขอโทษประชาชน ยืนยันว่าสถานีกองทัพบกช่อง 5 ยังคงเป็นสื่อสาธารณะเพื่อสังคม

โดยข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เช้าวันนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก 

ได้เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า ด้วยในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการนำเสนอข่าวสาร และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ซึ่งเป็นที่สนใจของสาธารณะนั้น ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก ขอเรียนว่า กองทัพบก ในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลสถานีโทรทัศน์กองทัพบกต้องขออภัยต่อประชาชนและผู้ชมรายการของทางสถานีในทุกช่องทางที่ได้เกิดความไม่เรียบร้อยในกระบวนการจัดการข้อมูลข่าวสารของสถานี และการขัดข้องทางด้านเทคนิคในการออกอากาศรายการข่าว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ในห้วงเวลาที่ผ่านมากองทัพบกโดยคณะกรรมการบริหารกิจการโทรทัศน์กองทัพบกได้ร่วมหารือและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่สมดุล เป็นประโยชน์ต่อสังคม บนพื้นฐานการทำหน้าที่ของสื่อสาธารณะรวมทั้งได้กำชับให้เพิ่มความระมัดระวังในการสื่อสารและกระบวนการออกอากาศให้เกิดความเรียบร้อย

ทั้งนี้ กองทัพบกขอเรียนว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจะยังคงดำรงความเป็นสื่อเพื่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยสาธารณะ นำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์

ซึ่งนอกจากจะขึ้นข้อความภาษาไทยแล้วยังเขียนข้อความภาษาอังกฤษแจ้งข่าวร้ายสำหรับชาวต่างชาติที่อยากมาทาน โจ๊ก หรือ ข้าวต้มร้านนี้อีกด้วย

ภาพดังกล่าวได้รับการแชร์ต่อไปแล้วร้อยกว่าครั้ง และมีชาวเน็ตมาคอมเม้นท์แล้วกว่า 1 พันครั้ง ซึ่งชาวเน็ตก็แสดงความเห็นใจและเข้าใจเจ้าของ ที่สภาพอากาศร้อนขึ้นเนื่องจากภาวะโลกร้อน ขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตแซวว่าจะได้กลับมาขายเมื่อไหร่ ในเมื่อประเทศไทยไม่มีหน้าหนาว

ราชกิจจาฯ ประกาศ มาตรการโควิดสงกรานต์ ห้ามเล่นน้ำในพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาต

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศชี้แจง มาตรการโควิดสงกรานต์ ห้ามเล่นน้ำในพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาต ส่วนพื้นที่ที่จัดงานได้ ให้เล่นน้ำแบบปะพรม เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกมาประกาศเผยแพร่ข้อกำหนดของ ศบค. ฉบับที่ 43 ว่าด้วยเรื่องของมาตรการเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลง และจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป

โดยรายละเอียดคร่าวๆมีดังนี้ “ปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการทั่วราชอาณาจักรเป็นกรณีเฉพาะรองรับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนที่จะเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับภูมิลําเนาควรได้รับ วัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดเพื่อลดอัตราการแพร์โรคและการติดเชื้อรุนแรงต่อบุคคล ที่มีภาวะเสี่ยง โดยเฉพาะการเข้าเยี่ยมเยียน กราบไหว้ พบปะผู้สูงอายุ ญาติพี่น้อง หรือกลุ่มเปราะบาง

และแนะนําให้ประเมินความเสียงสังเกตอาการของตนเอง หรือใช้ชุดตรวจและน้ํายาที่เกี่ยวข้องกับ การวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง การพบปะ หรือการเข้าร่วม กิจกรรมรวมกลุ่ม และขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเตรียมความพร้อม โดยเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง และบุคคลในครอบครัว

ให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณากําหนดสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม ที่สามารถดําเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะเพื่อการจัดกิจกรรม เทศกาลสงกรานต์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และพื้นที่รับผิดชอบ ภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) พื้นที่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะหรือพื้นที่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ได้ ให้ผู้ประกอบการ ผู้จัดงาน หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดงาน จัดสถานที่และดําเนินกิจกรรมภายใต้ มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน รวมทั้งมาตรการปลอดภัย สําหรับองค์กร (Covid Free Setting) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ดังนี้

ก. การจัดกิจกรรมในลักษณะของการเล่นน้ำหรือจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี เช่น การสรงน้ำพระ รดน้ำดําหัว การละเล่นตามประเพณี การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ หรือการแสดงดนตรี สามารถกระทําได้

ข. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการเล่นประแป้งและกิจกรรมในลักษณะปาร์ตี้โฟม

ค. ห้ามการจําหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่ จัดกิจกรรม

ง. ให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าออกและให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือพื้นที่จัดกิจกรรม

Credit : paydexengineering.com peaceinkenya.net portengine.net postmorebills.net priceslevitraonline.com propeciaofcourse.com propeciaordercanada.net raceimages.net ragingbunnies.net raisemoneyonline.net